Sách nghiên cứu khí công:

Khí Công Y Đạo
Tác giả: Thầy Đỗ Đức Ngọc

Link download: http://www.mediafire.com/?5d5bhi2wtrm596o
(Tên file: KhiCongYDao.pdf)